FAQ – MASZ PRAWO

1. Czy prawo do oryginalnych części przysługuje na takich samych prawach z AC jak z OC?

W przypadku AC zawsze należy kierować się warunkami zawartymi w umowie. Jednak zawierając umowę AC u autoryzowanego dealera, możemy liczyć na wsparcie i pomoc w wykupieniu opcji pozwalających na naprawę przy użyciu oryginalnych części.

2. Kiedy ubezpieczyciel pokryje koszty wykorzystania oryginalnych części?

W przypadku naprawy szkody z ubezpieczenia OC w ASO ubezpieczyciel musi pokryć koszty przywrócenia samochodu do stanu sprzed wypadku. Jeżeli Twój samochód nie był wcześniej naprawiany i nie zamontowano w nim części nieoryginalnych (zamienników) to towarzystwo powinno umożliwić przeprowadzenie naprawy przy użyciu części oryginalnych.

3. Czy warto korzystać z oryginalnych części, jakie są różnice w stosunku do zamienników?

Oryginalne części są wyprodukowane pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi producenta. To znaczy, że są dokładnie takie same jak te użyte podczas produkcji samochodu w fabryce. Mają dokładnie taki sam kształt, konstrukcję, zabezpieczenie antykorozyjne a co najważniejsze są wykonane z takiego samego materiału najwyższej jakości. Dzięki temu poziom bezpieczeństwa samochodu jest taki sam jak w nowym samochodzie a proces naprawy przebiega bez zakłóceń.

Praktyczne różnice wynikające z zastosowania zamienników, można zobaczyć na filmach z testów zderzeniowych – znajdujących się na naszej stronie.

4. Jak rozpoznać oryginalne części (rodzaje oznaczeń, etc.)?

Oryginalne części posiadają zastrzeżone oznaczenia producenta – logo jego marki.

Przekazując samochód do naprawy w autoryzowanym warsztacie, masz pewność, że warsztat zadba o to, żeby do naprawy użyto wyłącznie oryginalnych części.

5. W jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w przypadku niedoszacowania lub wykorzystania zamiennika?

W takim wypadku warto powołać się choćby na stanowisko Rzecznika Finansowego przedstawione w artykule „Droga do Twojego prawa”.

Jednak przekazując samochód do naprawy w autoryzowanym warsztacie nie musisz się tym przejmować. To warsztat na podstawie Twojego pełnomocnictwa przejmuje obowiązek do jej przeprowadzenia zgodnie z technologią producenta i przy użyciu oryginalnych części. Dzieje się tak również dlatego, że po naprawie przeprowadzonej w autoryzowanym serwisie Twoja gwarancja na nadwozie zostaje utrzymana.

Dlatego to serwis w Twoim imieniu będzie kontaktował się z ubezpieczycielem w sprawie formalności związanych z tzw. likwidacją szkody.

6. Co w sytuacji, w której uszkodzeniu ulega starsze, zadbane auto (10-25 lat), czy również przysługuje mu prawo do oryginalnych części?

Tak – jeżeli Twój zadbany samochód nie był wcześniej naprawiany przy użyciu zamienników, i nadal „składa się” z oryginalnych części – to masz prawo do zastosowania takich samych części podczas naprawy.

7. Co w sytuacji kiedy dany element nie jest zakwalifikowany do wymiany/naprawy?

Może się zdarzyć, że stopień uszkodzenia danego elementu pojazdu, może wskazywać na to, że zamiast wymiany, może on zostać naprawiony.

Taka decyzja należy do autoryzowanego serwisu. Może on uznać, że dany element może zostać naprawiony, ale wyłącznie na podstawie wytycznych producenta, które dokładnie opisują warunki które muszą zostać spełnione żeby naprawa była możliwa do przeprowadzenia.

8. Czy wycena może być niższa ze względu na amortyzację lub rok produkcji auta?

Częściowo odnosimy się do tego zagadnienia w pytaniu numer 5.

Jeżeli samochód jest naprawiany w ramach szkody OC, to ubezpieczyciel sprawcy, jest zgodnie z prawem zobowiązany do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, co oznacza pokrycie pełnych kosztów naprawy bez żadnych potrąceń.

9. Czy w sytuacji, w której ktoś modyfikował auto z własnej kieszeni (zmiana koloru, felg etc) w dalszym ciągu przysługuje mu takie samo ubezpieczenie? Czy musi posiadać wszystkie faktury dotyczące modyfikacji?

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie elementy wyposażenia samochodu zgodne z VIN oraz te, które zostały zmienione (np. inny rozmiar, wzór felg) i zgłoszone w trakcie zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Jeżeli uszkodzeniu ulegną elementy, które zostały zmienione w samochodzie już po zawarciu umowy, ubezpieczyciel zwróci koszt naprawy/wymiany element bazowego, w który był wyposażony pojazd w trakcie zawierania umowy.

10. Czy ubezpieczalnia pokrywa szkody związane tylko z uszkodzeniem auta, co z uszczerbkami na zdrowiu, kosztami lawety?

W przypadku naprawy w ramach OC ubezpieczyciel pokryje również koszty dodatkowe takie jak holowanie pojazdu do warsztatu, czy samochód zastępczy na czas. Jeżeli w trakcie wypadku z winny innego kierującego doszło do uszczerbku na zdrowiu, to możemy od ubezpieczyciela sprawcy domagać się rekompensaty również za ten fakt.

W przypadku naprawy w ramach AC, wszystko zależy od zapisów zawartej umowy ubezpieczeniowej.

11. Czy ubezpieczyciel w kosztorysie może uśrednić stawkę robocizny? Czy po uzyskaniu rabatu na części w ASO ubezpieczyciel pokrywa pełną kwotę zakupionych części czy kwotę po uzyskaniu rabatu?

To warsztat na podstawie Twojego pełnomocnictwa udzielonego do przeprowadzenia naprawy, przejmuje również obowiązek do jej przeprowadzenia zgodnie z technologią producenta i przy użyciu oryginalnych części. W związku z tym to po stronie warsztatu jest uzgodnienie z towarzystwem stawki za roboczogodzinę, w tym ceny części.